NY FORSKNING I KAMPEN MOD KRONISKE SMERTER!

REDO - Neurosystems teamer op med Center for Klinisk Forskning, Regions Hospitalet Hjørring, Aalborg Smerte- og Sportsklinik og noaQA. Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

 

Udgivet 6. september, 2022 af REDO  Forskningen er en del af det EU-støttede Sundhedsteknologiske Serviceprogram ”Neurofeedback behandling til kroniske smertepatienter”. Konsortiet består af MedTech-virksomheden REDO – Neurosystems, Center for Klinisk Forskning, Aalborg Smerte- og Sportsklinik og NoaQA, som med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling sammen, skal teste og validere effekten af ’RELEARN’ inden en kommende markedslancering.
Hver femte dansker lider af kroniske smerter, og det er estimeret, at det tal kun vil stige i fremtiden. Der har de seneste par år været et øget fokus på kroniske smerter, og først i 2019 blev kronisk smerte en anerkendt sygdom. Vi står derfor overfor et paradigmeskifte indenfor behandling af kroniske smerter, og flere får også øjnene op for nye metoder at behandle dem på.

REDO – Neurosystems har, siden sommeren 2019, arbejdet med at udvikle en ny behandling mod kroniske smerter. REDO er en spin-off fra Aalborg Universitet og den initiale forskning startede på universitet helt tilbage i 2014.

Målet med samarbejdet er at teste og færdigudvikle behandlingen RELEARN. Behandlingen kan lære patienter at træne deres smerteimpulser og på sigt reducere deres kroniske smerter. Behandlingen består af otte sessioner a 45 minutter. RELEARN er dermed ikke et Quick-fix, men en række sessioner, der i løbet af ca. tre uger potentielt ville kunne reducere patientens smerter.

 

Læs mere om vores klinisk forskning her

kroniske-smerter-forskning-

Behandlingen er 100% baseret på mental og fysisk rehabilitering af hjernens smerterespons. Under behandlingen kan patienten se hvordan f.eks. positive tanker kan hjælpe med at kontrollere smerten. Der er ikke en præcis guide til, hvordan man opnår succes med behandlingen, da den enkelte patients oplevelse med smerte er individuel. Det er her vores visuelle feedback er essentiel, da det kan hjælpe patienterne med at se, hvad der virker for dem og dermed hvordan de får succes.  

Samarbejdet mellem de fire virksomheder blev initieret i marts 2022, med opstart af de første patienter i slutningen af september. Under projektet skal Center for Klinisk Forskning have 36 patienter igennem forsøget i henholdsvis en behandlingsgruppe og en kontrolgruppe. Forsøget skal sikre, at vi har data nok til at kunne demonstrere evidens for effekten af behandlingen.

Under projektet skal REDO, i samarbejde med Aalborg Smerte- og Sportsklinik, teste og optimere den kommercielle version af softwaren. Det skal sikre at implementering af behandlingen i klinikken kommer til at går mere smertefrit. Behandlingen skal udføres af sundhedsfagligt personale og kan udføres på hospitaler, smerteklinikker eller hos fysioterapeuter.

Sideløbende, med forskningen og testsessionerne, skal REDO og NoaQA færdiggøre den medicinske CE-godkendelse, som de har arbejdet på siden 2019. Derved kan RELEARN klassificeres som et medicinsk device. Det betyder at produktet er sikkert at anvende og følger de Europæiske regler.  

Image